BEER INSIDE TEAM

pdf

vyplniteľný formulár vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

Rovnako ako v predošlých rokoch si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 % z daní v prospech nášho združenia.
Získané prostriedky budú použité na fungovanie nášho klubu, zabezpečenie pretekov Jarný šprint a popularizáciu cyklistiky v regióne Turiec. Za vašu podporu vopred ďakujeme.

Čoskoro spustíme novú verziu stránky.